Аж үйлдвэрийн мэдээ

8-р сарын 7-нд Үндэсний Радио Телевизийн Захиргааны Аюулгүй байдлын дамжуулах аюулгүй байдлын хэлтэс Бээжинд симпозиум зохион байгуулж, газрын дижитал телевизийн 700 МГц давтамжийн зурвасын шилжилт хөдөлгөөнийг дэмжих талаар Хятадын радио телевизийн холбогдох зөвлөмжийг хэлэлцэв. Энэхүү уулзалт нь хамтын ажиллагааны арга зүй, төлөвлөгөө бэлтгэх, тоног төхөөрөмжийн тендер, хяналт, хүлээн авах гэх мэт ажлын санааг судалж, хэлэлцүүлгийн нөхцөл байдал, хоёр мужийн бодит нөхцөл байдалд үндэслэн Хятадын радио, телевиз холбогдох ажлын зөвлөмжийг улам боловсронгуй болгох нь зүйтэй гэж үзэв. , хэрэгжилтийг аль болох богино хугацаанд сурталчлах.


Бичлэгийн цаг: 8-р сарын 14-2020